Välkommen till Ekeby Hus i Uppsala

Ekeby Hus i Uppsala är en mycket trivsam bostadsrättsförening bestående av 100 lägenheter och gemensam servicebyggnad i vacker omgivning. Vårt seniorboende vänder sig till aktiva 55+are som har höga anspråk på komfort, service och integritet i sitt boende.

Vår tanke

 • Ekeby Hus ska verka för trivsel, social samvaro och kulturellt utbyte för de boende.
 • Ekeby Hus är ett seniorboende som erbjuder god service. Ekeby Hus är alltså inte ett vårdboende och har därmed inga vårdresurser
 •  Medlemmarna ska själva efter egen förmåga bidra till att öka gemenskapen och sänka föreningens kostnader. 
 • De som köper en lägenhet måste väljas in som medlemmar i föreningen och själva avse att bo i lägenheten. 

Föreningens historia

Bostadsrättsföreningen Ekeby Hus lyckades efter beslut i Uppsala kommunfullmäktige i oktober 1982 förvärva den attraktiva tomten Flogsta 45:1. Efter ritningar av slottsarkitekten Hans Matell uppförde AB Skånska Cement Uppsalas första seniorboende omfattande 100 lägenheter och ett servicehus. Det invigdes år 1984 och från och med 1995 bedrivs hela verksamheten i föreningens regi och leds av en styrelse med hittills enbart interna medlemmar. 

Föreningens nuvarande styrelse 

Styrelsen består av följande personer: 
 • Jan-Erik Wikström, ordförande 
 • Jan Nylén
 • Inger Rathsman
 • Lotta Gröndahl
 • Görel Bergman Claeson
 • Ninni Edström
 • Kurt Lantorp
 • Birgitta Matsson